Общи условия

Избирайки резервация с начин на плащане през Интернет с Visa / MasterCard и друг тип поддържана карта,

Вие се съгласявате със следното:

Резервационната система на хотел "Нави" - Шабла (ще бъде наричан просто "хотелът") предлага реално налични стаи с възможност за резервиране веднага при плащане с банкова карта. Поддържаните видове карти са Visa, MasterCard, Maestro, Visa Electron и Борика. Всяка резервация платена с банкова карта през Интернет е автоматично потвърдена и престоят Ви в хотела е гарантиран. Все пак, макар и вероятността за това да е много малка, ако точно в периода между избора на стая и извършването на плащането друг(и) клиент(и) резервират чрез плащане през Интернет последните налични стаи, платената сума ще Ви бъде възстановена в пълен размер.

Политика при отказ от направена резевация

Когато в условията на избран от Вас конкретен тип плащане не е посочено друго, ако по зависеща от Вас причина не сте в състояние да извършите настаняването си в хотела, ще Ви бъде възстановена разликата между цената на цялата резервация (с включени допълнителни услуги) и цената на първата нощувка за избраната(ите) стая(и). Ако в условията на типа плащане е посочена различно правило за възстановяване на платени суми, то има предимство пред посоченото тук общо правило. 

Начин на възстановяване на платени суми

В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването става чрез нареждане на обратна операция по картата в срок от 5 дни работни дни от възникване на причината за възстановяване на платена сума и ако от плащането са изминали по-малко от 30 календарни дни. Ако са изминали повече от 30 календарни дни от датата на плащане, сумата ще бъде възстановена по посочена от Вас банкова сметка, като търговецът ще приспадне размерите на транзакционните такси за получаване на плащането и за банковия превод. 

Промени по вече направени резервации

В случай, че желаете да промените датите на престоя си по вече платена резервация, трябва да се свържете с хотела чрез посочените в страница "Контакти" телефони. Промяната на дати е възможна само след потвърждение от страна на хотела.

Валута при плащане с банкова карта

Плащането ще бъде извършено в български левове (BGN). Българският лев е с постоянно фиксиран курс към Еврото, който е 1,00 € = 1,95583 лв. Курсът спрямо останалите валути се основава на курса на БНБ за най-много един работен ден назад, който от своя страна е основан на курса на ЕЦБ.

Възможно е, в зависимост от валутата и банката издател на картата Ви, да има няколко цента разлика между сумата на транзакцията във Вашето извлечение и изобразената сума в потвърждението, в случай, че сте избрали €, $ или £ за валута при правене на резервацията.

Информация за търговеца

Хотел "Нави" в гр. Шабла е собственост на "Нави Тур" ЕООД, ЕИК: 202059309 и всички онлайн плащания в сайта се извършват към "Нави Тур" ЕООД чрез виртуален POS терминал.

Адресът по регистрация на търговеца е: гр. Генерал Тошево, ул. „Елин Пелин“ № 3
Телефони за връзка: +359 887 633 733, +359 885 042 956.

Политика за защита на личните данни

Този сайт и резервационната му система е възможно да използва бисквитки (cookies). Не съхраняваме лични данни в използваните бисквитки и не използваме дългосрочни бисквитки с цел да Ви идентифицираме след края на текущата Ви сесия.

При правене на резервация, данните за Вас, които се записват в базата данни на резервационната система на Сайта са:
- име и фамилия, които посочите;
- телефон за връзка, който посочите;
- имейл, който посочите. Всички потвърждения и ваучери се изпращат на посочения имейл адрес, така че е изключително важно той да е валиден;
- имена на гостите, които посочите;
- Вашият IP адрес. 

Получаваните данни се използват единствено за целите на осигуряване на исканото от Вас настаняване и за вътрешни маркетингови анализи. Вашите данни няма да бъдат продавани, споделяни и/или предоставяне на трети страни по никакъв начин и по никакъв повод, с изключение на предвидените в закона случаи.